Uncategorized

Tilakysymys edelleen ratkaisematta

Taidamme olla ristiretkellä opiskelijapolitiikan suhteen. Itä-Suomen Yliopiston suhtautuminen politiikkaan opiskelijapiireissä muuttui viime vuonna. Aikaisempi hyvä yhteistyö, jossa poliittiset ryhmät saivat tilankäyttövuoroja maksutta, ellei muuta tapahtumaa silloin ole toimi hyvässä yhteishengessä.

Sitten yliopiston virkamiehet ja kolmannet osapuolet päättivät tehdä toisin. Itse normaaliin tapaani (2012 syksy) olin jakamassa Vasopin ja Jovivan esitteitä, kunnes tilavastaava tuli ja käski minua poistumaan. Perusteena olivat lähestyvät kuntavaalit, mutta minulla ei ollut yhtään kuntavaalimateriaalia mukana. Näitä oli toimistollamme toista tuhatta. Tilavastaavalle riitti, että lapussa luki ”vasemmisto” ja ”vihreä” eikä keskustelusta tullut mitään, koska se oli yksipuolista määräämistä.

Tämän jälkeen nousi keskinkertainen rähinä päälle, kun opiskelijat halusivat oikeutensa takaisin ja tutkija Jiri Nieminen kirjoitti ”kapina!” -ukaasin Karjalaiseen. Sitten puristeltiin käsiä ja oltiin mukavia hallinnon kanssa. Meille annettiin liikaakin toimitilaa. Mutta sitten, PUM! Kun kuntavaalit olivat ohi, yliopisto eritteli poliittiset nuorisoryhmät muista ja löi kohtuuttomat tilavuokramaksut poliittisille toimijoille. Syksyllä tulevat edarivaalit ja nyt pitäisi informoida opiskelijoita ja hakea ehdokkaita. Meidän järjestömme (Joviva) budjetti riittää laskennallisesti yhteen tuntiin.

Perttu Vartiainen ja yliopiston virkamiehistö ovat koko todistusaineiston valossa tappamassa politiikkaa ylioppilastoiminnasta. Poliittisesti aktiivisilta puolueettomilta opiskelijajärjestöiltä ei maksuja kysellä. Ei tarvitse olla kummoinen foliohattu, että käsittää yliopiston ylimmän virkamiehistön toimivan pahemmin kuin stalinistit 70-luvulla. Haussa on puolueeton ja karjan lailla ohjailtava YO-kunta.

Kuulin ISYY:n hallituksen jäsenen neuvottelevan asiasta. Toivottavasti onnistuu tekemään lopun koko järjettömyydestä. Kampus takaisin opiskelijoille ja kaikki kiellot ynnä maksut roskiin. Muuten annetaan taas kerran periksi uudelle yliopistojärjestykselle: markkinalogiikka ratkaisee, eikä tunne oikeaa tai väärää vaan on ehdoton.

Juha-Pekka Reijonen,
Puheenjohtaja,
Joensuun Vihreä Vasemmisto

Uncategorized

Puheenjohtajat: Opiskelijoiden asuntotilanne on häpeäksi kaupungillemme

Me allekirjoittaneet olemme pöyristyneitä ja pettyneitä Joensuun kaupungin sekä Joensuun Elli Oy:n kyvyttömyyteen ratkaista opiskelijoiden huutavaa pulaa kohtuuhintaisista asunnoista. Tämä ongelma on jatkunut jo vuosia, mutta silti tilanne tuntuu pahenevan joka syksy.

Tänä syksynä oman lusikkansa soppaan iskevät myös kaupunkiimme saapuneet vaihto-opiskelijat, joille ei olla pystytty järjestämään asuntoja. Tällä hetkellä kymmenkunta vaihto-opiskelijaa asuu tilapäisesti ylioppilaskunnan järjestämässä hätämajoituksessa Kanervalassa sijaitsevassa Skarpissa, ja noin kaksikymmentä on vielä saapumatta. Tilat eivät mitenkään sovellu kymmenien ihmisten pysyvään majoittamiseen. Vaikka arvostamme ylioppilaskunnan elettä järjestää hätämajoitusta, on tilanne silti häpeällinen.

Joensuun maine vieraanvaraisena opiskelijakaupunkina kärsii varmasti tämän tapauksen johdosta. Vaihto-opiskelijoiden tilanne on kuitenkin ainoastaan jäävuoren huippu. Kehnon opiskelija-asuntotilanteen vuoksi monet opiskelijat joutuvat vuokraamaan itselleen kohtuuttoman kalliita asuntoja yksityiseltä sektorilta sekä tekemään opiskelun lisäksi työtä tai ottamaan lainaa pelkästään elämistä ja perustarpeitaan varten.

Vaadimme Joensuun kaupungilta sekä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnalta välittömiä toimenpiteitä jatkuvan opiskelija-asuntopulan helpottamiseksi. Kuopiossa on lähdetty rakentamaan opiskelijoille nollaenergiataloja. Samanlaista edelläkävijyyttä kaivattaisiin nyt myös Joensuussa.

Antti Kettunen

puheenjohtaja, Joensuun Vihreä Vasemmisto

Antti Elsilä

puheenjohtaja, Joensuun Sosialidemokraattiset Opiskelijat

Katariina Kemppainen

puheenjohtaja, Joensuun Vihreät Nuoret ja Opiskelijat

Uncategorized

Unohtuiko yhdenvertaisuus?

Ylen surullisenkuuluisassa homoillassa valtavaa kohua aiheuttanut Päivi Räsänen hämmentää jälleen vähemmistöryhmiä koskevilla kannanotoillaan. Tällä kertaa kohteena on maahanmutto. Hän toteaa tuoreessa Ylioppilaslehdessä (29.10.2010), että Suomeen tulisi ottaa ensisijaisesti kristittyjä pakolaisia. Räsäsen mukaan ”Sopeutumisen kannalta olisi järkevää valita sellaisia ryhmiä, jotka kulttuurisesti ja uskonnollisesti sopeutuvat tänne, eli asetetaan etusijalle esimerkiksi vainotut kristityt”.

Räsäsen kannanotto on syrjivä ja ihmisoikeuksia loukkaava. Uskonto ei voi olla perusteena maahan pääsemiselle. Ylipäätään konservatiivien luoma näkemys Suomesta jonkinlaisena yhtenäiskulttuurina (tai pyrkimys sellaiseen) jonne mahtuisivat vain kristityt heterot, on täysin absurdi ja kaiken lisäksi suuressa ristiriidassa yhdenvertaisuutta korostavan perustuslakimme kanssa.

Samaan aikaan kun useat näkyvillä olevat julkisuudenhenkilöt ja poliitikot esittävät rasistiseksi tulkittavia puheitaan julkisuudessa, rehottaa viha ja pelko myös esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla, joissa vihapuheiden esittäjät usein kätkeytyvät nimimerkkien taakse. Internetissä anonyyminä uhoaminen ja erilaisiin vähemmistöihin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset eivät ole sen oikeutetuimpia, kuin kasvotusten ja”tosielämässä” tapahtuva syrjiminenkään. Myös sanoista tekoihin on ryhdytty ympäri Suomea, kuten nyt viimeisimpänä suvaitsevaisuuden puolesta kantaa ottaneen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan tiloihin kohdistettu isku ja ylioppilaskunnan tilojen viereiseen aitaan kirjoitettu sukupuolivähemmistövastainen teksti.

Minua todella huolestuttaa tämä ennakkoluulojen, eriarvoistamisen, homofobian ja vihan läpäisemä keskustelukulttuuri niin ”virallisissa” kuin epävirallisissakin tilanteissa. Viha ja syrjiminen eivät poista köyhyyttä eivätkä työttömyyttä, eivätkä lisää kenenkään hyvinvointia. Hyvinvointia voisi sen sijaan lisätä sen muistaminen ja sisäistäminen, että oikeus turvallisuudentunteeseen, tasavertaiseen kohteluun ja toimeentuloon on meillä jokaisella riippumatta siitä, mistä tulemme, ketä rakastamme tai mihin uskomme. Siitä on hyvä lähteä ja keskittyä pohtimaan yhdessä sitä, miten mahdollistaisimme yhdessä ja toinen toisillemme hyvän elämän.

Jaana Viskari

Uncategorized

Vasemmisto-opiskelijat: Opiskelijat, työttömät ja pätkätyöläiset – yhdistäkää voimanne!

Tiedote
Vapaa julkaistavaksi heti

Vasemmisto-opiskelijat: Opiskelijat, työttömät ja pätkätyöläiset – yhdistäkää voimanne!

Vasemmisto-opiskelijoiden liittokokous valitsi yhdistykselle uuden hallituksen Jyväskylässä 10.10. pidetyssä liittokokouksessa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Immonen, joka toimii muun muassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen sosiaalipoliittisena vastaavana.

”Haluan korostaa koulutuksen yhteiskunnallisuutta. Yhteiskunnalliset valtasuhteet lävistävät koulutuksen ja tämän tunnustaminen on lähtökohta kamppailulle paremman koulutuksen puolesta,” toteaa Immonen.

”Meidän pitää myös tiedostaa, etteivät opiskelijat muodosta omaa erityistä ryhmäänsä. Opiskelijat ovat pienituloisia prekaareja työläisiä. On meidän etumme yhdistää voimamme muiden heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten pätkätyöläisten, siirtolaisten, työttömien ja pienituloisten eläkeläisten kanssa,” jatkaa Immonen.

Tärkeiksi kysymyksiksi tulevan vuoden aikana Immonen nostaa koulutukseen maksullisuuden ja leikkausten muodossa kohdistuvat uhat, opiskelijoiden toimeentulon ja laajemmin perusturvan riittävyyden sekä työelämän muutokseen liittyvät kysymykset.

Vasemmisto-opiskelijoiden hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Liukkonen (Aalto-yliopisto) ja jäseniksi Anni Ahlakorpi (Oulun yliopisto), Jonas Björkbacka (Oulun Lyseon lukio), Ella Helin (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Varpu Jutila (Tampereen yliopisto), Antti Kettunen (Itä-Suomen yliopisto), Aino Sirén (Jyväskylän yliopisto) ja Laura Tättilä (Turun yliopisto).

Vasemmisto-opiskelijat ry

Puheenjohtaja
Katri Immonen

Uncategorized

Väriä korkeakoulupolitiikkaan

Joensuun Vihreä Vasemmisto uusi kuluneella viikolla logonsa. Uudessa logossa korostuu entistä selkeämmin järjestön punavihreä luonne ja itäsuomalaiset juuret. Logon on suunnitellut Ilai Lehto.

Mielestämme logo henkii laajemminkin JoViVan tahtoa tuoda väriä ja uusia linjoja korkeakoulupolitiikkaan. Järjestö onkin ottanut kuluneen vuoden aikana kantaa moniin opiskelijoita välittömästi koskettaviin kysymyksiin, kuten lukukausimaksuihin, tuutoroinnin palkkaukseen ja kaupungin huonoon asuntotilanteeseen. Näiden kysymysten kohdalla olemme saaneet tukea sekä opiskelijoiden keskuudesta että yliopiston henkilökunnalta, mikä on osoittanut, ettemme ole yksin.

Merkittävää oli myös, että keväällä kasattiin JoViVan alkuperäisestä aloitteesta yhteiskannanotto, jossa kehotettiin lopettamaan maahanmuuttajien syyllistäminen. Kannanottoon yhtyivätkin omine muutoksineen miltei kaikki Joensuun poliittiset opiskelijajärjestöt.

Tiistaina 14.9 pidetyssä Uusien aktiivien illassa oli paikalla puolenkymmentä kiinnostunutta ja toivottavasti mahdollisimman moni jatkaa toiminnassa tuoden siihen lisäpanoksensa. Meidän toimintamme on nimittäin täysin kiinni sitä pyörittävistä aktiiveista ja järjestökulttuuriimme kuuluu avoimuus ja toisten mielipiteiden kunnioittaminen.

Antti Kettunen

Puheenjohtaja

Uncategorized

Uusien aktiivien ilta 14.9

Joensuun Vihreän Vasemmiston uusien aktiivien ilta järjestetään 14.9 kello 18.00 alkaen Vyöhykkeen tiloissa osoitteessa Suvantokatu 1 (käynti Rantakadun puolelta). Tilat sijaitsevat rakennuksen yläkerrassa. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet.

Tilaisuudessa esitellään JoViVaa ja Vasemmisto-opiskelijoita, tutustutaan toisiimme ja mahdollisesti pelataan jotakin. JoViVa tarjoaa kahvia, teetä ja pientä purtavaa, mutta omia naposteltavia saa tuoda. Tilaisuus on alkoholiton.

-Antti Kettunen, pj.

Uncategorized

Vapaa-aika on ihmisoikeus

Vapaa-aika on ihmisoikeus

Kuluneen kevään aikana saimme seurata useita työehtosopimusneuvotteluja, joissa keskeisenä kiistakysymyksenä oli työajan ja yksipuolisten joustojen lisääminen. Ammattiyhdistysliike kuitenkin onnistui herkeämättömällä kamppailullaan torjumaan nämä työnantajapuolen esitykset. Jatkuva kiire, stressi ja tulosvastuu painavat jo tällä hetkellä työntekijöitä ja opiskelijoita, eikä kehitys tunnu olevan menossa ainakaan inhimillisempään suuntaan.

Katse olisikin suunnattava päinvastaiseen suuntaan; työajan lyhentämiseen ja sen kautta tapahtuvaan työn jakamiseen. Onko oikein, että iso joukko tekee vastentahtoisesti ylipitkiä päiviä ja valtava työttömien moniääninen väki on vailla työtä useimmiten ilman omaa syytään? Työajan lyhentäminen hyödyttäisi sekä työntekijöitä että –antajia, koska esim. teollisuustyössä niin työtapaturmat kuin tuotannon virhekappaleetkin lisääntyvät työpäivän pitkittyessä. Lisäksi työn jakamisella olisi ilman muuta työllistävä vaikutus.

On totta, että ns. ”uusi työ” on entistä enemmän henkilöitynyttä ja iso osa työstä tehdään palkattomana piilotyönä. Muun muassa tällaisia tapauksia silmälläpitäen olisi syytä luoda myös uudenaikaista perustulojärjestelmää, joka ottaisi huomioon työn uudet muodot ja luonteet. Selkeitä askelia olisivat: tarveharkinnan höllentäminen, alimpien tukien korottaminen yhtenäiselle tasolle ja tukien maksun siirtäminen samalle luukulle.

Näiden uudistusten ajaminen osoittaisi ay-liikkeeltä välttämätöntä 2000-luvun solidaarisuutta ja uudistumista. Muutoin sitä uhkaa hidas näivettyminen, joka ei ole suomalaisen yhteiskunnan etu – ainoastaan kasvottoman pääoman.

Antti Kettunen

Puheenjohtaja

Joensuun Vihreä Vasemmisto