Kannanotot

Miksi ISYY:n hallitus ei tavannut pääministeriä?

Kirjallinen kysymys on toimitettu hallitukselle ja edustajistolle 16.3.

Pääministeri Sipilä vieraili Joensuun kampuksella 14.3. Puhumassa biotalousseminaarissa. Itä-Suomen Yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan mukaan IViVan järjestämä mielenosoitus ei ole yksi niistä tavoista, jotka kuuluvat ylioppilaskuntavaikuttamisen työkalupakkiin (Uljas 15.3.). Tietojemme mukaan ISYY:n hallitus oli pääministerin vierailun aikana periferiaylioppilaskuntien tapaamisessa Rovaniemellä, eivät tapaamassa pääministeriä. Haluaisimmekin tietää, mitkä ovat ne vaikuttamisen väylät joilla ISYY:n hallitus yritti kertoa pääministerille koulutusleikkauksia koskevista linjoistaan.

Tiedämme, että verkostoituminen ja muiden ylioppilaskuntien aktiivien tapaaminen sekä yhteisistä kysymyksistä keskusteleminen on arvokasta ja tärkeää. Kokemuksesta tiedämme myös, että ensimmäisen periferiatapaamisen ohjelma on yleensä tarkoituksella vähemmän asiapitoinen, jotta muihin ylioppilaskuntatoimijoihin tutustumiselle jää aikaa.

Tiedostamme, että pääministerin aikataulu on hyvin tiukka, mutta hänelle oli varattu aikataulussa tilaa erilaisten ryhmien tapaamiselle ja uskomme, että yliopiston siivellä myös ylioppilaskunta olisi päässyt puhumaan pääministerin kanssa ainakin hetkeksi. Tässä tilanteessa olisimme toivoneet myös ylioppilaskunnan keskustalaisten opiskelijapoliitikkojen käyttävän kontaktejaan hyväksi ylioppilaskunnan asian edistämiseksi.

Haluaisimmekin ylioppilaskunnan hallituksen vastaavaan seuraaviin kysymyksiin: Miksi pääministeriä ei tavattu? Oliko ylioppilaskunta pyrkinyt pääsemään keskustelemaan pääministerin kanssa? Miksei ylioppilaskunnan hallitus ollut paikalla vastaanottamassa pääministeriä, jotta hänen kanssaan olisi voitu keskustella koulutusleikkausten perumisesta tavoilla, jotka ovat sopivia ylioppilaskunnassa?

Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto

Kannanotot

Mielenilmaus eteni rauhallisesti

12823334_10209373758689720_4081883187895004725_o
Kuva: Timo Ventola

Useissa medioissa maanantain mielenosoitus Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella leimattiin käsirysyksi. Käsirysy tarkoittaa sanakirjan mukaan tappelua tai nyrkkitappelua. Mielenilmauksessa ei käytetty väkivaltaa, joten termi “käsirysy” on liioiteltu.

Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto halusi kannustaa opiskelijoita kokoontumaan yhteen ja näyttämään tyytymättömyytensä pääministerille, joka yhdessä muiden ministerien kanssa on vastuussa koulutuspetoksesta. Viime kevään Koulutuslupaus-kampanjassa ei ollut kyse ilmaisesta mainostilasta poliitikoille, vaan koulutuksen puolesta tehdyistä lupauksista, jotka on nyt petetty.

Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto kiittää kaikkia niitä satoja opiskelijoita, jotka saapuivat paikalle ja osoittivat turhautumisensa hallituksen valheisiin ja leikkauspolitiikkaan. Liikkeellä oli iso joukko opiskelijoita erilaisista taustoista ja lähtökohdista, koska opintotuen leikkaukset koskevat kaikkia opiskelijoita.

Aluksi ala-aulaan järjestäytyneet mielenosoittajat siirtyivät yläkertaan kuultuaan pääministeri Juha Sipilän livahtaneen paikalle takaovesta. Tapahtumien kulusta on annettu mediassa väärä kuva kertomalla, että opiskelijat olisivat aiheuttaneet käsirysyn pyrkimällä saliin. Todellisuudessa itsenäinen ryhmä opiskelijoita oli ilmoittautunut seminaariin etukäteen ja kävellyt saliin muiden vieraiden kanssa.

Sipilän aloitettua puheensa nämä opiskelijat nousivat ylös ja huusivat ennalta sovittuja sloganeita. Tämän jälkeen heidät poistettiin salista. Kun järjestysmiehet avasivat salin ovet heittääkseen sisällä olleet ulos, osa opiskelijoista pyrki pitämään ovia auki, jotta pääministeri kuulisi toistasataapäisen ryhmän viestin. Mielenosoittajat eivät käyttäneet väkivaltaa, vaan he tekivät ainoastaan passiivista vastarintaa (esimerkiksi kieltäytymällä liikkumasta) yliopiston vahtimestarien poistaessa heitä salista. Käsirysystä tai vaaratilanteista ei missään vaiheessa ollut kysymys.

Ainoa vaaratilanne tapahtui ulkona seminaarin loputtua. Tällöin kolmenkymmenen opiskelijan ryhmä odotti pääministeriä Carelian ovilla. Kun pääministeri lopulta poistui toisesta ovesta, poliisiautot ajoivat aggressiivisesti poistumisovelle juoksevien mielenosoittajien eteen. Samalla poliisi kaatoi yhden opiskelijan maahan.

Mielenilmauksen tavoite oli kertoa pääministerille, mitä mieltä opiskelijat ovat koulutukseen kohdistuvista leikkauksista. Pääministerin tehtävä on kantaa vastuu tekemästään politiikasta ja kohdata sekä kuunnella myös kritiikkiä, jota hallituksen tekemä politiikka saa aikaan. On ikävää, että ainoa tapa tulla kuulluksi on huutaa niin kovaa kuin pystyy.

Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto – Iviva

Lisätiedot:
Pekka O’Dell
040 5224079 / pekka.odell@gmail.com

Kannanotot

Pelkääkö yliopisto politiikkaa?

Joensuun Vihreä Vasemmisto on närkästynyt Itä-Suomen yliopiston tilapalvelujen päätöksestä kieltää vapaamuotoinen poliittisten esitteiden jakaminen yliopiston sisätiloissa. Poliittiset opiskelijajärjestöt eivät saa enää jakaa materiaalia itsenäisesti, vaan ainoastaan yhdessä toisten järjestöjen kanssa. Kielto kävi ilmi, kun Vasemmisto-opiskelijoiden esitteitä jakamassa olleita aktiiveja pyydettiin poistumaan Joensuun kampuksen tiloista. Samaan aikaan yliopistolla pitivät omaa esittelykojua mm. kaupungin kirjasto, partiolaiset, Joensuun kaupunki ja ylioppilaskunta.

”Linjaukset tilojen käytöstä ovat olleet kaikkea muuta kuin selviä. Tätä ennen järjestöt ovat voineet pitää pöytää ja jakaa esitteitä ilman tilavuokraa, mikä on ilmeisesti nyt kiellettyä. Tilapalvelujen on turha perustella politiikkakammoaan toiveella yhdenvertaisesta kohtelusta, koska kaikki poliittiset järjestöt eivät ole yhtä aktiivisia”, Joensuun Vihreän Vasemmiston puheenjohtaja Juha-Pekka Reijonen toteaa.

Joensuun Vihreä Vasemmisto vaatii poliittisille opiskelijajärjestöille samoja mahdollisuuksia käyttää yliopiston aulatiloja kuin ainejärjestöillä jo on. Sen sijaan yliopistoyhteisön ulkopuolisten toimijoiden kaupallisten esittelytilaisuuksien tulee olla jatkossakin maksullisia ja niiden suhteen on luotava eettinen ohjeistus.

JoViVan hallitus 4.9.2012

Kannanotot

Kannanotto: Kohti alueellisesti oikeudenmukaista AMK-uudistusta!

Opiskelijajärjestö Joensuun Vihreä Vasemmisto toivoo valtioneuvostolta ja ammattikorkeakoulujen päättäviltä elimiltä harkintaa AMK-uudistuksen toteuttamisessa. Erityisen närkästyneitä järjestössä ollaan päätöksestä lakkauttaa Niittylahdessa sijaitseva Humanistisen ammattikorkeakoulun yksikkö.

”Opiskelijoiden kaupungeille ja maakunnille tuoma elinvoima on korvaamatonta. Keskittämisestä tulevien säästöjen lisäksi on nähtävä myös alueellisen korkeakouluverkon merkitys alueiden elinvoiman ylläpitäjänä. Toivoisinkin, että Itä-Suomen ammattikorkeakouluverkkoa kehitettäisiin kokonaisuutena, eikä vain Pohjois-Karjalaa kurjistaen”, huomauttaa Joensuun Vihreän Vasemmiston puheenjohtaja Antti Kettunen.

Kaikesta huolimatta järjestö suhtautuu AMK-uudistukseen maltillisen myönteisesti, koska se katsoo, että vain ammattikorkeakoulujen rahoitusta uudistamalla ja toimipisteverkkoa kehittämällä voidaan taata laadukas opetus ja tutkimus myös jatkossa, kuten myös uudistuksen tavoitteissa mainitaan.

JoViVa pitää välttämättömänä opiskelijoiden ja henkilökunnan riittävää kuulemista uudistuksen eri vaiheissa sekä demokratian vahvistamista uudistuksen kautta. Järjestö myös kannustaa opiskelijoita osallistumaan AMK-koulutuksen tulevaisuutta koskevaan keskusteluun.

Lisätietoja:
Antti Kettunen,
puheenjohtaja,
Joensuun Vihreä Vasemmisto – JoViVa ry
044-0763351

Kannanotot

Miksi oikeistoryhmät kampanjoivat itseään vastaan?

Miksi oikeistoryhmät kampanjoivat itseään vastaan?

Käynnissä olevan ISYY:n vaalipelin oudoin ilmiö koskee 24.9. pidetyn edustajiston kokouksen päätöstä liittyä tai olla liittymättä erilaisiin yhdistyksiin. Edustajisto käsitteli ehdotuksen liittyä SETA ry:n (Seksuaalinen tasavertaisuus) ja Palta ry:n (Palvelualojen työnantajat) jäseneksi. Jälkimmäinen piti sisällään paljon keskustellun EK:n (Elinkeinoelämän Keskusliitto) jäsenyyden.

Ryhmä Keskeisten edustaja on oudoksunut tapaa rinnastaa jäsenyydet. Ryhmä Oikeiden ehdokas on vaalikonevastauksissaan pitänyt vasemmistoryhmien tapaa rinnastaa edellämainitut jäsenyydet keskenään jopa ”perverssinä”.

Tuntuu tosiaan oudolta rinnastaa toisiinsa kaksi hyvin erilaista yhdistystä, mutta selitys tähän löytyy 24.9. kokouksesta itsestään. Jokainen, joka oli paikalla tai on lukenut asiallisen kokouspöytäkirjan tietää rinnastamisen syyn.

IViVa jätti aikaisemmassa kokouksessa (17.3.) aloitteen SETA ry:hyn liittymisestä. Aloitetta seurasi pitkä keskustelu, jonka jälkeen edustajisto päätti puheenjohtajan äänellä lykätä päätöksentekoa.

Sekä SETA-jäsenyys että EK-jäsenyys nousivat pöydältä esityslistalle 24.9. kokouksessa. Hallituksen nimittämän tulevaisuusvaliokunnan mietintöä sovellettiin täsmälleen, kirjaimellisesti ja samoin perustein molempiin liittymiskysymyksiin. SETA-jäsenyys kuopattiin, EK-jäsenyys hyväksyttiin. Jälkimmäisessä äänestyksessä IViVa oli ainoa edustajistoryhmä, joka äänesti jäsenyyttä vastaan.

Oleellisinta on muistaa, että nämä päätökset identtisin perustein käsitelleessä hallituksessa ei toiminut yhtäkään IViVan edustajaa. Koska edellinen hallitus päätti käsitellä asiat samanlaisin perustein, siitä ei voi syyttää vasemmiston edustajia tai käymäämme vaalityötä, jossa käsittelemme jäsenyyskysymyksiä toisiinsa verrattavina päätöksinä. Tästä aloitteen teki hallitus, jossa sekä Oikeat että Keskeiset olivat edustettuina.

24.9. kokouksen pöytäkirjat ovat julkisia ja ne saa pyytämällä joko meiltä tai ISYY:n hallitukselta.

Juha-Pekka Reijonen,
Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto

Kannanotot

Edustajistovaalit tulevat, sinustako ehdokas?

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) edustajistovaalit käydään loka-/marraskuun vaihteessa syksyllä 2011. Joensuun Vihreä Vasemmisto toimii edustajistossa Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto -ryhmän kautta ja meillä on tällä hetkellä kaksi tarmokasta edaattoria. Edustajisto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa ja edustajistokausi on kaksivuotinen. Tulevissa vaaleissa tavoittelemme vaalivoittoa ja ehdokasasettelulla onkin suuri merkitys!

Lähtemällä ehdokkaaksi olet mukana rakentamassa aktiivisempaa, värikkäämpää ja punavihreämpää ylioppilaskuntaa. Yövartijaylioppilaskuntien aika on ohi! Tulemme vaatimaan mm. ärhäkämpää edunvalvontaa, yhdenvertaisuuden puolesta toimimista ja opiskelijalähtöisempää yliopisto- ja kaupunkipolitiikkaa, sisältäen mm. asuntoasiat, palvelut ja opiskelijaedut. Tarkemmat tavoitteemme julkistamme lähempänä vaaleja.

Jos kiinnostuit, lähetä yhteystietosi osoitteeseen jovivayhteys@gmail.com

Antti Kettunen
Puheenjohtaja
Joensuun Vihreä Vasemmisto

Kannanotot

Joensuun seudun seksuaalinen tasavertaisuus Hobiles ry ja joensuulaiset poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Yleinen avioliittolaki hallitusohjelmaan

Tiedote 18.5.2011
Julkaisuvapaa heti

Joensuun seudun seksuaalinen tasavertaisuus Hobiles ry ja joensuulaiset poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt:

YLEINEN AVIOLIITTOLAKI HALLITUSOHJELMAAN

Vetoamme hallitusneuvottelijoihin, jotta kaikki ihmiset kattava yleinen avioliittolaki saadaan hallitusohjelmaan. Kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP ovat puoluekokouksissaan hyväksyneet aloitteen sukupuolineutraalista avioliittolaista.

Parisuhteiden luokittelu altistaa syrjinnälle ja on yhteiskunnan viesti siitä, että parisuhteet ovat keskenään eriarvoisia. Vastaavaa erottelua olisi mahdotonta ajatella esimerkiksi ihonvärin perusteella. Suomen lainsäädäntö kohtelee aviopareja ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä eri tavoin esimerkiksi työtä hakiessa.

Ihmisten on oltava lain edessä yhdenvertaisia seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Lainmuutoksen jälkeen avioliittoon tahtovia ei enää eroteltaisi eri kasteihin kumppanin sukupuolen perusteella. Kumppanin sukupuolta ei myöskään tarvitsisi enää kertoa vastoin tahtoaan esimerkiksi virallisissa lomakkeissa. Seksuaalisen suuntautumisensa kertominen ei saa olla pakko.

Kirkkojen toiminta ja itsemääräämisoikeus säilyisivät, koska avioliittolain muuttaminen kumppanien sukupuolesta riippumattomaksi koskisi siviilivihkimystä. Kirkkojen vihkimiskäytäntöntö säilyisi ennallaan.

Oikeusministeriön selvityksen 83/2010 mukaan yleinen avioliittolaki olisi varsin helppo toteuttaa. Tämä hoidettaisiin muuttamalla nykyisen avioliittolain kolmea pykälää niin, että avioliiton solmisivat kaksi henkilöä miehen ja naisen sijaan.

Allekirjoittaneet toivovat, että hallitusohjelmaa kokoavat osapuolet vahvistavat lainsäädäntömme yhdenvertaisuutta nostamalla yleisen avioliittolain hallitusohjelmaan.

Allekirjoittajat:
Sami Kiiski, puheenjohtaja, Joensuun seudun seksuaalinen tasavertaisuus Hobiles ry
Puh. 040 5065 133

Teemu Myllärinen, puheenjohtaja, Joensuun opiskelevat porvarit ry
Puh. 0400 825 008

Tony Kuntsi, puheenjohtaja, Joensuun kokoomusnuoret ry
Puh. 044 015 2962

Antti Elsilä, Puheenjohtaja, Joensuun sosialidemokraattiset opiskelijat ? JOSY ry
Puh. 044 277 2789

Katariina Kemppainen, puheenjohtaja, Joensuun vihreät nuoret ja opiskelijat, JoViNO
Puh. 045 653 5962

Antti Kettunen, puheenjohtaja, Joensuun Vihreä Vasemmisto – JoViVa ry

Antti Saarelainen, puheenjohtaja, Joensuun seudun vasemmistonuoret ry
Puh. 045 236 3162

Kannanotot

Puheenjohtajat: Kanneoikeus tasaisi epävarmuutta

Työntekijäjärjestöt ja enemmistö puolueista olisivat valmiita hyväksymään järjestöjen kanneoikeuden tulevaan hallitusohjelmaan. Kanneoikeudella järjestöille avautuisi siis mahdollisuus nostaa kanne, jossa se perii saatavia esimerkiksi yhden tai useamman työntekijän puolesta omissa nimissään.

Järjestöjen kanneoikeus parantaisi etenkin epävarmoissa oloissa työskentelevien nuorten, opiskelijoiden ja siirtolaisten asemaa. Se madaltaisi yksittäisen työntekijän kynnystä nostaa kanne ja vähentäisi etenkin taloudellisia riskejä tuomioistuimessa. Työsuojeluviranomaisten mahdollisuudet työpaikkatarkastuksiin ovat vähentyneet valtion tuottavuusohjelman myötä, joten ammattiliittojen valtuuksia työehtojen valvomiseen on perusteltua lisätä.

Haluamme muistuttaa työväenpuolueina esiintyviä Kokoomusta ja Perussuomalaisia, että järjestökanne otettaisiin mukaan tulevaan hallitusohjelmaan. Järjestöjen kanneoikeuden soveltumattomuudelle Suomen oikeusjärjestelmään ei ole perusteita, koska kanneoikeus on jo voimassa Saksassa, Ruotsissa ja Norjassa ja Suomessakin sitä voidaan soveltaa kuluttaja-asioissa. Kritiikki onkin tosiasiallisesti kohdistunut siihen, ettei ay-liikkeelle haluta antaa lisää valtaa, vaikka sillä olisi nimen omaan asiantuntemusta puuttua varsinkin miljarditolkulla verorahoja imevään harmaaseen talouteen ja työehtosopimusten rikkomiseen.

Antti Elsilä
Puheenjohtaja
Joensuun sosialidemokraattiset opiskelijat – JOSY ry

Antti Kettunen
Puheenjohtaja
Joensuun Vihreä Vasemmisto – JoViVa ry

Kannanotot

Kannanotto: Avointa lähdekoodia yliopistolle!

Joensuun Vihreä Vasemmisto toivoo Itä-Suomen Yliopistolta rohkeutta olla edelläkävijä avoimen lähdekoodin ohjelmien ja Linux-käyttöjärjestelmän käyttöön ottamisessa. Tämä lisäisi tietoturvallisuutta, pidentäisi koneiden käyttöikää ja vähentäisi kustannuksia. Osa lisenssimaksuista vapautuvista rahoista voitaisiin kohdentaa lupaavien paikallisten hankkeiden tukemiseen.

”Säästöjen kohdalla puhutaan useista kymmenistä tuhansista euroista  ja lisäksi asiaan liittyy vahva periaatteellinen kysymys, halutaanko tukea suurten yritysten monopoliasemaa vai pienten tekijöiden ympäri maailman tapahtuvaa kehitystyötä?”, järjestön puheenjohtaja Antti Kettunen muistuttaa.

Avoimeen lähdekoodiin siirtyminen helpottaisi myös opiskelijoiden arkea, koska he suosivat kotikoneillaan mieluusti avoimen lähdekoodin ohjelmia niiden maksuttomuuden ja samojen ominaisuuksien vuoksi, mutta halutessaan esimerkiksi tulostaa yliopistolla tiedostomuotojen yhteensopivuus saattaa aiheuttaa päänvaivaa.

Ensimmäisenä askeleena JoViVa kannattaa käyttöjärjestelmien rinnakkaisuutta ja suljetun lähdekoodin ohjelmien korvaamista avoimen lähdekoodin ohjelmilla, niiltä osin kuin se on mahdollista.

Kannanotot

IViVa: Vaalimainonta kuuluu kampuksille

Edustajistoryhmä Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto on pöyristynyt Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen päätöksestä kieltää eduskuntavaalimainonta muun muassa ylioppilaskunnan ilmoitustauluilla ja sosiaalisen median sivuilla.

”Ylioppilaskunnan on kannettava vastuunsa Yliopistolain 46 §:n toteutumisesta, jonka mukaan ylioppilaskunnan on edistettävä jäsentensä yhteiskunnallisia pyrkimyksiä ja osallistuttava yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Ylioppilaskunnan strategiassa ISYY:n ydintarkoitukseksi mainitaan Yliopistolain 46 §:n toteutuminen”, muistuttaa IViVan ryhmäpuheenjohtaja Jaakko Turunen, joka oli myös laatimassa ISYY:lle strategiaa työryhmässä.

ISYY:n tavoitteisiin kuuluu myös tämän vuoden edustajistovaalien äänestysprosentin nostaminen, eikä se onnistu politiikan torppaamisella yliopiston ulkopuolelle. Vaalimainosten kieltämisen sijasta niille tulisi järjestää omat tilansa vaalien lähestyessä. IViVa toivookin, että yliopisto ja ylioppilaskunta sallisivat esimerkiksi yhden yleisjulisteen kultakin puolueelta yliopiston keskeisimpiin tiloihin ja opiskelevista ehdokkaista ja heidän pääteemoistaan tulisi lähettää kooste ylioppilaskunnan tiedotuskanavilla, jolloin se ei häiritsisi liiaksi kyseisten kanavien käytettävyyttä.